دستورالعمل استفاده از تولیدات دستی

از آنجائیکه طراحی این چسب ها برمبنای نسبت وزنی ۱۰ به ۱ میباشد، لذا بهترین خواص مکانیکی حاصله برمبنای نسبت فوق بوده و هرگونه تغییری در این نسبت موجب عوارض ذیل خواهد شد:

  • افزایش مقدار در جزء دوم موجب کاهش زمان خشک شدن اولیه و در نتیجه کاهش چسبندگی وسختی لبه  خواهد شد.
  • کاهش مقدار در جزء دوم موجب افزایش زمان خشک شدن اولیه و درنتیجه کاهش چسبندگی وافزایش سختی لبه خواهد شد.
  • تغییر این نسبت بیش ازاندازه قابل قبول موجب کاهش چسبندگی شدید و کاهش استحکام بافت خواهد شد بطوریکه امکان بلند شدن چسب بصورت یک تکه از روی شیشه و آلومینیوم وجود خواهد داشت.

جهت رسیدن به بهترین خواص در تولیدات دستی توصیه می شود:

  • جزء اول و دوم را قبل از مصرف به خوبی بهم زنید تا روغن آزاد شده مجدداً جذب شود، در غیر این صورت کاهش چسبندگی قابل انتظار خواهد بود.
  • جهت اطمینان از حصول نتیجه مطلوب از پروفیل، اسپیسر، چسب بوتیل و نم گیر با کیفیت بالا استفاده شود.
  • در تولیدات دستی، از ترازوی دیجیتال جهت رسیدن به بهترین خواص مکانیکی استفاده شود.

رعایت موارد فوق صرف جوئی در مصرف انرژی در شیشه و درب و پنجره های دو جداره را در پی دارد.

چسب شیشه دوجداره تیداکل

Tidakol M33

این محصول با کیفیت ترین محصول دستی با درصد پلیمر بسیار بالا می باشد. کارگاه هائی که به کیفیت بالا اهمیت می دهند و خواهان چسبی بدون هر گونه مشکل در شرایط مختلف دمائی هستند، طرفدار این محصول می باشند. چسبندگی بالا به اسپیسر و شیشه از خصوصیات دیگر این محصول می باشد. به دلیل بالا بودن پلیمر در ساختار این محصول اگر اختلاف اندکی بین مخلوط جزء اول و دوم ( نسبت ۱ به ۱۰ ) بوجود آید، مشکل ساختاری ایجاد نمی شود .

TECHNICAL DATA SHEET

Product name: Polysulfide sealant

Brand: Tidakol M33

Manufactured by: Pajoohesh Polymer Faraz

Made in: Iran

Packing: Component A :30 Kg, Component B :3 Kg

چسب شیشه دوجداره تیداکل

Standard Specification

Product Properties

۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ~ ۶۵۰٫۰۰۰

 (Component A viscosity ( Brookfield – S / 7 – 2.5 rpm – 20° C

Light cream

Component A color

۲۵۰٫۰۰۰ ~ ۱۵۰٫۰۰۰

Component B viscosity ( Brookfield – S / 7 – 2.5 rpm – 20° C

black

Component B color
۱۰~۲۵ min

 ( Mixture gel time ( 20° C

(mixture weight ratio = 10A / 1B )

۶۵min +/- 10min

Tack free – +/- 10 min

۷۵min +/- 10min

Full tack free – +/- 10 min

≥۴۵

Durometer shore A

 ( Mixture  hardness ( 20° C

(mixture weight ratio = 10A / 1B ) By 24h

چسب شیشه دوجداره آراز

ARAZ PE43

این محصول از جمله پر فروش ترین محصولات چسب پلی سولفاید دستی می باشد که در آن کیفیت و قیمت در نظر گرفته شده است. چسبندگی آن به اسپیسر و شیشه خوب است. در شرایط دمائی مختلف قابل استفاده می باشد و از لحاظ قیمت نسبت به تیداکل AM33  در گروه تولیدات دستی  مناسب تر است.

TECHNICAL  DATA SHEET  

Product name : Polysulfide sealant

Brand : ARAZ  PE43

Manufactured by : Pajoohesh Polymer Faraz

Made in : Iran

Packing : Component A :30 Kg, Component B :3 Kg

Standard Specification

Product Properties

۹۰۰٫۰۰۰ ~ ۶۵۰٫۰۰۰

 (Component A viscosity ( Brookfield – S / 7 – 2.5 rpm – 20° C

Light cream

Component A color

۲۵۰٫۰۰۰ ~ ۱۵۰٫۰۰۰

Component B viscosity ( Brookfield – S / 7 – 2.5 rpm – 20° C

black

Component B color
۱۰~۲۵ min

 ( Mixture gel time ( 20° C

(mixture weight ratio = 10A / 1B )

۶۰min +/- 10min

Tack free – +/- 10 min

۸۰min +/- 10min

Full tack free – +/- 10 min

≥۴۰

Durometer shore A

 ( Mixture  hardness ( 20° C

(mixture weight ratio = 10A / 1B ) By 24h

چسب شیشه دوجداره سیلان

Sealan Z90

این محصول با دوبسته بندی  SEALAN Z90  و BFE  عرضه می شود و برای کارگاه های دستی ای توصیه  می شود که به دنبال قیمت چسب پلی سولفاید مناسب و بدون رقابت هستند. مصرف کنندگان این محصول به صرفه باید نسبت جزء اول و دوم را دقیقا” با ترازو وزن کرده و نسبت یک به ده و حتما” دمای ۲۰ درجه سانتیگراد را برای مصرف رعایت کنند. همچنین این محصول برای شیشه با قطعات کوچک پیشنهاد می شود.

TECHNICAL  DATA SHEET  

Product name : Polysulfide sealant

Brand : SEALAN  Z90

Manufactured by : Pajoohesh Polymer Faraz

Made in : Iran

Packing : Component A :30 Kg, Component B :3 Kg

چسب شیشه دوجداره سیلان

Standard Specification

Product Properties

۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ~ ۶۵۰٫۰۰۰

 (Component A viscosity ( Brookfield – S / 7 – 2.5 rpm – 20° C

Light cream

Component A color

۲۵۰٫۰۰۰ ~ ۱۵۰٫۰۰۰

Component B viscosity ( Brookfield – S / 7 – 2.5 rpm – 20° C

black

Component B color
۱۰~۲۵ min

 ( Mixture gel time ( 20° C

(mixture weight ratio = 10A / 1B )

۶۰min +/- 10min

Tack free – +/- 10 min

۹۰min +/- 10min

Full tack free – +/- 10 min

≥۳۵

Durometer shore A

 ( Mixture  hardness ( 20° C

(mixture weight ratio = 10A / 1B ) By 24h

چسب پلی سولفاید BFE

BFE

این محصول با دوبسته بندی  SILAN Z90  و BFE  عرضه می شود و برای کارگاه های دستی ای توصیه می شود که به دنبال قیمت مناسب و بدون رقابت هستند. مصرف کنندگان این محصول به صرفه باید نسبت جزء اول و دوم را دقیقا” با ترازو وزن کرده و نسبت یک به ده و حتما” دمای ۲۰ درجه سانتیگراد را برای مصرف رعایت کنند. همچنین این محصول برای شیشه با قطعات کوچک پیشنهاد می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر با تیم فروش چسب پلی سولفاید تیداکل تماس بگیرید.

TECHNICAL  DATA SHEET  

Product name : Polysulfide sealant

Brand : BFE

Manufactured by : Pajoohesh Polymer Faraz

Made in : Iran

Packing : Component A :30 Kg, Component B :3 Kg

Standard Specification

Product Properties

۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ~ ۶۵۰٫۰۰۰

 (Component A viscosity ( Brookfield – S / 7 – 2.5 rpm – 20° C

Light cream

Component A color

۲۵۰٫۰۰۰ ~ ۱۵۰٫۰۰۰

Component B viscosity ( Brookfield – S / 7 – 2.5 rpm – 20° C

black

Component B color
۱۰~۲۵ min

 ( Mixture gel time ( 20° C

(mixture weight ratio = 10A / 1B )

۶۰min +/- 10min

Tack free – +/- 10 min

۹۰min +/- 10min

Full tack free – +/- 10 min

≥۳۵

Durometer shore A

 ( Mixture  hardness ( 20° C

(mixture weight ratio = 10A / 1B ) By 24h